Abdeslam El Ghamri

Abdeslam El Ghamri

Abdeslam El Ghamri

Het is meer dan 50 jaar geleden dat de eerste Marokkaanse gastarbeider zich in Boom kwam vestigen. Maar de kloof tussen de Marokkaanse en Vlaamse cultuur blijft nog altijd groot. Daarom nam ik sinds mijn verhuis van Brussel naar Boom in 2003 een aantal initiatieven om deze kloof kleiner te maken en een brug tussen twee culturen te bouwen.

Voor Groen Boom zetel ik in "bijzonder comité voor de sociale dienst". Dat behandelt de individuele steunaanvragen die bij het OCMW binnenkomen. De leden van het comité beoordelen de aanvragen en beslissen over de te bieden steun.

Mensen moeten meer met elkaar in dialoog gaan, ongeacht leeftijd, etnisch-culturele achtergrond of levensbeschouwing. Zo zie ik ook mijn taak als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst: de dialoog aangaan en in stand houden.

Groen heeft oog voor de noden van minderheidsgroepen en bestrijdt alle vormen van discriminatie, onder andere op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op de woonmarkt. 

Ik ben al 12 jaar actief lid van de diversiteitraad en vrijwilliger bij Taterkaai sinds 2008. Bij Taterkaai schuiven anderstaligen aan tafel met Nederlandstalige vrijwilligers, om elkaar te leren kennen en waarderen. Ik wil brugpersoon zijn die op compromissen focust, door een rustige, professionele aanpak.

Abdeslam El Ghamri

Lid van bijzonder comité voor de sociale dienst voor Groen Boom

Het is meer dan 50 jaar geleden dat de eerste Marokkaanse gastarbeider zich in Boom kwam vestigen. Maar de kloof tussen de Marokkaanse en Vlaamse cultuur blijft nog altijd groot. Daarom nam ik sinds mijn verhuis van Brussel naar Boom in 2003 een aantal initiatieven om deze kloof kleiner te maken en een brug tussen twee culturen te bouwen.

Voor Groen Boom zetel ik in "bijzonder comité voor de sociale dienst". Dat behandelt de individuele steunaanvragen die bij het OCMW binnenkomen. De leden van het comité beoordelen de aanvragen en beslissen over de te bieden steun.

Mensen moeten meer met elkaar in dialoog gaan, ongeacht leeftijd, etnisch-culturele achtergrond of levensbeschouwing. Zo zie ik ook mijn taak als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst: de dialoog aangaan en in stand houden.

Groen heeft oog voor de noden van minderheidsgroepen en bestrijdt alle vormen van discriminatie, onder andere op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op de woonmarkt. 

Ik ben al 12 jaar actief lid van de diversiteitraad en vrijwilliger bij Taterkaai sinds 2008. Bij Taterkaai schuiven anderstaligen aan tafel met Nederlandstalige vrijwilligers, om elkaar te leren kennen en waarderen. Ik wil brugpersoon zijn die op compromissen focust, door een rustige, professionele aanpak.