eerlijker - programma

  • De zorg voor elkaar en voor onze gemeente is een opdracht voor iedereen. Participatie en inspraak zijn daarom erg belangrijk.
  • De aanpak van (kinder)armoede blijft een topprioriteit. De oprichting van een wijkgezondheidscentrum kan een stap in de goede richting zijn.
  • Bouwpromotoren die in Boom een project ontwikkelen, moeten een bijdrage leveren in de opwaardering van de omgeving van het project (groen en/of speelpleintjes, kinderopvang …).