gezonder - programma

Een leefbare en veilige omgeving, dat staat bij veel Bomenaars hoog op de verlanglijst. Daar kunnen we allen samen voor zorgen. Open ruimtes, kans tot ontmoeting en behoud van groen zijn dan belangrijke troeven.

  • De sanering van Schorre 2, het gebied tussen Bosstraat en Terhagen, is nodig. De huidige functie en situatie willen we zoveel mogelijk bewaren.
  • Aanspreekbare en bereikbare politie, samen met preventiewerkers, dat is zoveel efficiënter in de aanpak van overlast dan camera’s of het wegnemen van een zitbank.
  • We willen resultaat boeken met een goed doordacht actieplan voor zwerfvuil. Voor Groen is dat een plan met beloning voor wie positieve initiatieven neemt en duidelijke sancties voor de hardnekkige vervuiler.