menselijker - programma

Boom heeft alle troeven om een mooie, gezellige leefomgeving te zijn. Met respect voor de wijken en haar inwoners. Door plaats te voorzien voor iedereen, jong en oud, maken we dit ook waar.

  • Ons centrum heeft nood aan een grondige facelift met vooral kleinschalige en alternatieve winkels. Op de site van het oude feestpaleis kan een nieuwe kunstacademie en feestzaal komen.
  • Noeveren verdient een maximale bescherming als industrieel dorpsgezicht. In samenspraak met de inwoners bepalen we een duidelijke visie hierover.
  • Om Boom aantrekkelijker te maken voor de jeugd, moet onze gemeente een goed uitgebouwd jeugdcentrum krijgen met fuifaccommodatie, repetitieruimte, plaats voor speelpleinwerking ...