Nathan Hermans

Nathan Hermans

Nathan Hermans

In Boom ligt het provinciaal recreatiedomein De Schorre. Bomenaars weten maar al te goed dat dit een belangrijke impact heeft op de Boomse samenleving. Als Jong Groen-medewerker wil ik mij engageren om de stem van de Bomenaar in de provincieraad te laten weerklinken.

Groen wil een provincie die participatie centraal stelt, een klimaat neutrale provincie, een provincie die haar open ruimte koestert én een provincie die radicaal voor de fiets kiest.

Als masterstudent aan het Rits in Brussel sta ik volledig achter projecten die een modern en betrouwbaar openbaar vervoer promoten. Nog meer fietsostrades zijn een must voor de provincie.  Via de vervoersregio’s moet de provincie een modern openbaar vervoer stimuleren.

We gaan voor een provincie die de klimaatprojecten van burgers actief ondersteunt. Voor de uitvoering van de lokale klimaatplannen moet de provincie een begeleidende rol spelen ten aanzien van de steden en gemeenten, zowel via het aanbrengen van expertise als via financiële impulsen. We zetten volop in op de uitbreiding van geothermie in de Kempen en op warmtenetten.

 

 

Nathan Hermans

Jong Groen Boom

In Boom ligt het provinciaal recreatiedomein De Schorre. Bomenaars weten maar al te goed dat dit een belangrijke impact heeft op de Boomse samenleving. Als Jong Groen-medewerker wil ik mij engageren om de stem van de Bomenaar in de provincieraad te laten weerklinken.

Groen wil een provincie die participatie centraal stelt, een klimaat neutrale provincie, een provincie die haar open ruimte koestert én een provincie die radicaal voor de fiets kiest.

Als masterstudent aan het Rits in Brussel sta ik volledig achter projecten die een modern en betrouwbaar openbaar vervoer promoten. Nog meer fietsostrades zijn een must voor de provincie.  Via de vervoersregio’s moet de provincie een modern openbaar vervoer stimuleren.

We gaan voor een provincie die de klimaatprojecten van burgers actief ondersteunt. Voor de uitvoering van de lokale klimaatplannen moet de provincie een begeleidende rol spelen ten aanzien van de steden en gemeenten, zowel via het aanbrengen van expertise als via financiële impulsen. We zetten volop in op de uitbreiding van geothermie in de Kempen en op warmtenetten.