Nathan Hermans

Nathan Hermans

Nathan Hermans

Als jongere vind ik het belangrijk om over het muurtje te kijken. De provincie is, door de Schorre en de Provinciale Technische School, een belangrijke partner voor Boom. Het is dus goed dat iemand Boom vertegenwoordigt in de provincieraad.

Een openluchtzwembad in de streek kan enkel onder provinciaal beheer

Provinciale fietsostrades worden alsmaar belangrijker binnen een nieuwe mobiliteit. Het gebied van Schorre 2 moet na de sanering maximaal zijn bestemming en uitzicht behouden. Daar wil ik mee voor ijveren.

Nathan Hermans

plaats 7 - provincie

Als jongere vind ik het belangrijk om over het muurtje te kijken. De provincie is, door de Schorre en de Provinciale Technische School, een belangrijke partner voor Boom. Het is dus goed dat iemand Boom vertegenwoordigt in de provincieraad.

Een openluchtzwembad in de streek kan enkel onder provinciaal beheer

Provinciale fietsostrades worden alsmaar belangrijker binnen een nieuwe mobiliteit. Het gebied van Schorre 2 moet na de sanering maximaal zijn bestemming en uitzicht behouden. Daar wil ik mee voor ijveren.