Schepen Cools zet burgerparticipatie centraal en zorgt voor bruisende wijken!

01 Juli 2022

Schepen Cools zet burgerparticipatie centraal en zorgt voor bruisende wijken!

“Met het burgerbudget krijgen inwoners écht vertrouwen. Ze mogen immers zelf de handen uit de mouwen steken met gemeentegeld om hun eigen wijken aangenamer te maken. Dat noemen we échte participatie.”

“Een gemeente met échte inspraak en participatie” was één van de pijlers van ons verkiezingsprogramma in 2018. Een schepen met deze expliciete bevoegdheid was dan ook onze wens. Deze kwam weliswaar in vervulling en daarmee ook echte inspraakprocessen. Schepen van Wijkwerking en Participatie Sven Cools realiseerden tot nu al 3 concrete projecten die van Boom een inspraakgemeente met levende wijken moet maken.


Ten eerste werd een volledig online burgerinspraakplatform in onze gemeente geïntroduceerd. “Geef mee smaak aan Boom” is een digitaal platform van Citizenlab waarlangs inwoners zowel informatie vinden rond dossiers als bevragingen kunnen invullen, maar waarlangs ze eveneens zelf zaken kunnen doorgeven. Er wordt dus heel wat nuttige informatie gebundeld en inspraak georganiseerd. “Mensen die geen tijd of zin hebben om naar vergaderingen te komen, kunnen op die manier ook mee participeren”, zegt onze schepen van Participatie Sven Cools.

Vervolgens volgde een feestcheque die heel concreet als doel heeft om inwoners elkaar opnieuw meer te laten ontmoeten. Zo kunnen wijken en straten tot 2 keer per jaar een cheque van €100 aanvragen om zo de kosten van een buurtfeest te drukken. Eveneens mag er materiaal zoals tafels en stoelen van de gemeente gratis ontleend worden. Kortom willen we sociaal contact tussen buren zo veel mogelijk een duwtje in de rug geven.

Ten derde is onze Schepen heel fier op de introductie van het burgerbudget. Vanaf nu mogen Bomenaars en Boomse verenigingen projecten indienen die ze zelf willen realiseren in hun buurt. Men kan tot wel €5000 krijgen per goedgekeurd project. Het doel van deze projecten is steeds om inwoners te stimuleren om zelf onze gemeente mee aangenamer en leefbaarder te maken.

“Met het burgerbudget krijgen inwoners écht vertrouwen. Ze mogen immers zelf de handen uit de mouwen steken met gemeentegeld om hun eigen wijken aangenamer te maken. Dat noemen we échte participatie.”
- Sven Cools, Schepen van Wijken en Participatie

 

Zoals gezegd is de concrete bevoegdheid Participatie nieuw sinds deze legislatuur en dat dankzij Groen Boom. Onze partij is dan ook fier op het werk dat Sven verricht binnen deze schepenpost. Met dit drieluik, dat eveneens wijkwerking centraal stelt, tonen we aan hoe werkelijke inspraak eruit ziet en welke positieve gevolgen dit kan hebben voor onze gemeente en buurten. Boom is van de inwoners en dat nu ook in sterkere mate via het beleid.