SAMEN2850, een nieuwe brede politieke beweging in Boom.

28 Oktober 2022

‘Thuis in Boom’

cd&v en Groen blinken al een geruime tijd uit door hun goede samenwerking in het Boomse gemeentebestuur. Bovendien hebben ze in Boom heel wat gelijklopende idealen en doelstellingen waarbij de Boomenaar een centrale plaats heeft. Op deze basis willen we verder samenwerken en bundelen we de krachten in SAMEN2850 richting de gemeenteraadverkiezingen van 2024. Dit nieuwe project met stevige fundamenten, bouwt aan een plan voor de toekomst. Het nieuwe project zet Boom en de Boomenaar centraal en koppelt zich volledig los van de nationale politiek. SAMEN2850 wil een sterke en open beweging vormen van geëngageerde Boomenaars die van onze gemeente een plek willen maken waar iedereen fier op kan zijn. 

Dit plan voor de toekomst krijgt de titel ‘Thuis in Boom’ en is het bindmiddel voor SAMEN2850. Deze naam verwijst niet enkel naar de samenwerking tussen 2 partijen, maar ook naar elke Boomenaar. SAMEN2850 wil met alle inwoners, de verschillende wijken, de lokale economie en ondernemers en de Boomse verenigingen een verhaal schrijven waardoor iedereen zich thuis voelt in Boom. Een verhaal waar zorg en welzijn van onze inwoners voorop staat, waar er oog moet zijn voor groene ruimte, veilige fiets- en wandelpaden en faciliteiten voor senioren, gezinnen en jongeren. In dit verhaal is er aandacht voor (kinder)armoede en werken we aan een energie neutrale gemeente met een kwalitatief woonpatrimonium. Ook de lokale economie en het handelscentrum kan rekenen op zuurstof en perspectief. Net zoals voorheen zal ook SAMEN2850 de aanpak van de veiligheid en overlast in onze gemeente blijven benoemen en opvolgen. Het draagvlak om inhoudelijk verder te werken aan dit plan voor de toekomst is er, dus het is nu het moment om samen met de Boomenaar dit verder uit te werken en vorm te geven. 

Wij zijn er alvast van overtuigd dat Tom Dewandelaere de juiste keuze is om de lijst van SAMEN2850 te trekken. Tom zet zich reeds met hart en ziel in om van Boom een aangename en warme gemeente te maken. Als schepen van o.a. ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling is hij de ideale cocktail van gedrevenheid, jong geweld, en geeft hij ook blijk van een uiterst sterke dossierkennis. Dit hebben we reeds meermaals mogen vaststellen in de Boomse gemeenteraad, waar Tom scherp en krachtdadig zijn dossiers brengt.

Uiteraard kan een nieuw project als SAMEN2850 alleen maar werken als het kan rekenen op een sterke ploeg van geëngageerde Boomenaars. Sven Cools, huidig schepen van milieu, participatie en diversiteit, zal samen met Tom een leidende rol nemen in het nieuwe project. Zijn ervaring en dossierkennis betekenen een belangrijke meerwaarde in het nieuwe project.

SAMEN2850 kan dus rekenen op een sterke groep van Boomenaars die de doelstellingen en ambities van SAMEN2850 mee zullen uitdragen. Bedoeling is om een brede beweging van Boomenaars te vormen die de gemeente stevig op de kaart willen zetten en mee willen werken aan de ambitie om van Boom opnieuw een aangename, warme en veilige gemeente te maken waar iedereen fier op kan zijn!

Huisbezoeken en Toekomstcafés 
Samen met onze inwoners gaan we in dialoog en vallen wij letterlijk met de deur in huis met enkele ideeën en plannen voor de buurt. Op deze manier bevragen we de noden en wensen van de Boomenaars, zodat die zich ook effectief thuis kan voelen in zijn gemeente. Daarnaast zal SAMEN2850 ook toekomstcafés organiseren waar thema’s zoals mobiliteit, veiligheid, lokale economie, armoede en energie op tafel worden gelegd met enkele opvallende experten als gast.

Foto:  © Klaas De Scheirder - uit HLN artikel