Opvangcentrum in Boom: "geen polarisatie, wel informatie".

15 Februari 2022

Opvangcentrum in Boom:

Dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur: niet polariseren, wel informeren.

Recent vonden verschillende protestacties plaats in Boom. Zowel voor als tegen het aangekondigde asielcentrum aan het Van Cleemputplein. Na de berichtgeving over de acties en verschillende uitspraken willen CD&V en Groen nu gezamenlijk reageren en hun standpunt duidelijk maken.

Het is nu tijd dat iedereen correct wordt geïnformeerd én dat een degelijke dialoog met het Rode Kruis wordt opgestart. Dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur: niet polariseren, wel informeren.

Op de gemeenteraad van november hebben alle Boomse partijen hun bezorgdheden rond de komst van het asielcentrum geuit. “Onze gemeente staat al onder een enorme druk door tal van sociale uitdagingen en de komst van het asielcentrum is geen ideaal scenario. Het feit dat er weinig tot geen aandacht is voor de lokale situatie bij de keuze voor het openen van een asielcentrum betreuren we.”

Daarom hebben wij de afgelopen maanden, samen met onze coalitiepartner, alle mogelijke pistes onderzocht en mee het voortouw genomen om alsnog een andere invulling aan het gebouw te geven. Helaas draaide alle pogingen op niets uit.  We blijven ervan overtuigd dat het gebouw de ideale plaats is voor een nieuw gemeentehuis. We zullen daarom onderzoeken hoe we het gemeentehuis in de toekomst hier toch kunnen onderbrengen.

Ondertussen is het Rode Kruis echter aan de werken in het gebouw begonnen en is het duidelijk dat alle mogelijke legale pistes zijn uitgeput. We hebben nu twee keuzes;

  • Of we houden krampachtig vast aan juridische acties, die onze gemeente veel geld kosten - maar eigenlijk geen enkel resultaat opleveren, en verliezen alle impact op de werking van het centrum. 
  • Of we kiezen ervoor om samen met het Rode Kruis duidelijke afspraken te maken om de overlast te beperken en maximaal rekening te houden met de bezorgdheden van onze inwoners.

CD&V en Groen kiezen resoluut voor de 2de optie. We betreuren dan ook de uitspraken van Burgemeester Jeroen Baert om ‘Er alles aan te doen om het asielcentrum zo moeilijk mogelijk te maken’ en het gebrek van het nemen van de nodige initiatieven met het Rode Kruis. Dit is niet het standpunt van het voltallige college en draagt niet bij tot een oplossing voor de bezorgdheden van de inwoners.

Het is nu tijd dat iedereen correct wordt geïnformeerd én dat een degelijke dialoog met het Rode Kruis wordt opgestart. Dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur: niet polariseren, wel informeren.