Boom vergroent haar gebouwen met garantie

21 Juni 2022

Boom vergroent haar gebouwen met garantie

Er is dus niet alleen onze morele plicht om te vergroenen, maar ook een belangrijk financieel belang. 

Het lokaal bestuur van Boom heeft in de gemeenteraad van donderdag 16 juni beslist om een OEPC af te sluiten: dat is een Onderhoud- en EnergiePrestatieContract waarbij er prestatiegaranties zijn op energie- en/of waterverbruik, binnenklimaat en/of CO2 -uitstoot.

Eén van de kerndoelstellingen van dit bestuur en van onze Schepen van Duurzame ontwikkeling en Energie Sven Cools is het vergroenen van de gemeente en het energieverbruik op het grondgebied verlagen. Dat laatste pakken we nu grondig aan. Dit op een moment waarin we bijkomend geconfronteerd met hoge energieprijzen en hoge facturen voor ons gemeentelijk patrimonium: er is dus niet alleen onze morele plicht om te vergroenen, maar ook een belangrijk financieel belang. 

Vanuit deze oogpunten werd een traject opgestart met de intentie om aan energie- en CO² besparing te doen in het kader van de doelstellingen van het Burgemeesterconvenant. Met het afsluiten van een Onderhoud- en EnergiePrestatieContract of OEPC vallen daarin immers significante winsten te halen. Kort samengevat zal de energie efficiënte transitie van alle gemeentelijke gebouwen worden overgenomen door het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) voor een periode van zo’n 9 à 20 jaar. Ondertussen voert het VEB een continue kwaliteitscontrole die de energiewinst moet blijven garanderen. Na het contract is elke financiële winst voor de gemeente.

In een eerste fase werd alvast een eerste inventaris opgemaakt van mogelijke patrimonium dat hiervoor in aanmerking kan komen en werd er een minicompetitie opgestart die een dienstverlener selecteerde die de uitvoering van de opdracht voor het nemen van energie-efficiënte maatregelen uitvoert. Het gaat hier om een verkennende audit uitgevoerd voor onder andere Den Beuk, Brandpunt, het magazijn en ook de BKO. In de komende haalbaarheidsstudie en vervolgens scopebepaling zullen we nog meer in detail bekijken welke gebouwen mee kunnen worden opgenomen in het traject. Zo lijkt het ons bijvoorbeeld ook relevant om gebouwen zoals het gemeentehuis mee op te nemen. Ook voor de BKO zullen we bekijken of een aanpassing aan de infrastructuur wenselijk en haalbaar is.

Feit is dat we ons met deze overeenkomsten verregaand engageren om ons gemeentelijk patrimonium daadwerkelijk te vergroenen, mét garanties. Als lokaal bestuur willen we hier immers ondubbelzinning het voorbeeld geven.