Geef jij mee smaak aan Boom?

21 Oktober 2019

Geef jij mee smaak aan Boom?

De Bomenaars betrekken bij het beleid: dat stond in ons programma en daar maakt Sven Cools, onze schepen van participatie, graag werk van. Hij is blij met de gemeentelijke initiatieven ‘Boom beweegt’ en ‘Geef jij mee smaak aan Boom?’. Omdat burgers de kans krijgen om hun mening te laten horen, en tegelijk omdat er met deze meningen rekening wordt gehouden. "Door inspraak- en infomomenten als deze, maar ook door participatie op wijkniveau, krijgen Bomenaars meer zeggenschap over thema’s die hen bezighouden. Via nieuwe of aangepaste methodieken zullen we de verschillende groepen bijeenbrengen en verbinden tot breed gedragen voorstellen. Hiermee zetten we belangrijke stappen om de Bomenaars dichter bij het beleid te betrekken. Zeker nog niet perfect, maar alvast leerrijke eerste stappen..." - Sven Cools schepen voor participatie Op de gemeentelijk inspraakavond ‘Boom Beweegt’ van dinsdag 25 juni konden de Bomenaars al brainstormen over hoe zij het beleidsplan voor de legislatuur 2020-2025 graag ingevuld zagen. Ondertussen zijn we bijna een half jaar en vele overlegmomenten verder en is het beleidsplan klaar om voor te leggen aan de gemeenteraad. Maar eerst nog kan de Bomenaar er zijn oordeel over geven. Op 14 november kan je vanaf 18 uur in het Feestpaleis je mening geven over het beleidsplan. Jij komt toch ook? Meer info en inschrijven via https://www.boom.be/geef-jij-mee-smaak-aan-boom