GEMEENTE BOOM SLUIT ZICH AAN BIJ STATIEGELDALLIANTIE

02 Januari 2018

GEMEENTE BOOM SLUIT ZICH AAN BIJ STATIEGELDALLIANTIE

Net zoals zoveel Bomenaars, vindt Groen het vele zwerfvuil in onze gemeente een doorn in het oog. Ondanks de enorme inspanningen van ons ge-meentepersoneel blijft het dweilen met de kraan open. Statiegeld op allerhande verpakkingen kan het zwerfvuil met ruim 40% terugdringen.  Groen gemeenteraadslid Sven Cools kreeg de voltallige raad achter het voorstel om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Deze alliantie van besturen en actiegroepen vraagt aan de regering om een statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018. (zie ook )

www.statiegeldalliantie.org
Tijd dus dat de minister hier werk van maakt? ?