Groen Boom kiest nieuw voorzittersduo

20 Januari 2020

Groen Boom kiest nieuw voorzittersduo

Op 20 januari koos de algemene vergadering van Groen Boom een nieuw voorzittersduo.  Stijn De Meyer (27), die voorheen ondervoorzitter was zal nu de voorzittersrol opnemen. Hierin wordt hij bijgestaan door de nieuwe ondervoorzitter Lesley Jacobs (42). Oud-voorzitter Koen Peeters zal voortaan de rol van politiek secretaris opnemen.

Bomenaars terug samenbrengen en laten meewerken aan een groenere, betere gemeente, daar willen we ons ten volle voor inzetten. - Stijn De Meyer en Lesley Jacobs

Reeds een jaar drukken de groenen hun groene stempel op het beleid in Boom. Het nieuwe voorzittersduo wil deze groene beweging laten doorvloeien naar de Bomenaars zelf. “We willen het dorpsgevoel in Boom aanwakkeren, Bomenaars terug samenbrengen en laten meewerken aan een groenere, betere gemeente. Hiervoor durven we te rekenen op de inbreng en participatie van alle Bomenaars, om samen een positief verhaal te schrijven. Dat doen we elke dag opnieuw met frisse moed en een hoop optimisme. Hopelijk schrijft u mee?” Klinkt het.