Groen gaat mee besturen

04 December 2018

Groen gaat mee besturen

Groen is met 1 verkozen gemeenteraadslid  niet nodig om een meerderheid te leveren in het nieuwe gemeentebestuur. Want N-VA en CD&V hebben samen reeds een meerderheid van 14 op 25 zetels. Samengaan met N-VA is voor Groen Boom zeker  geen spontane en logische keuze. … Waarom dan toch? We hebben twee redenen: het hart en het hoofd.

Het hart.

30 jaar bouwt Groen als politieke partij mee aan onze gemeente, maar steeds vanuit de oppositie. In al die jaren is de partij toch gegroeid. Bij elke verkiezing kwamen er wat stemmen en procenten bij. We wonnen ook steeds meer enthousiaste leden en sympathisanten. Opvallend veel actieve jongeren ook, die niet van zin zijn om bij de pakken te blijven zitten.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober behaalden we welgeteld 1 stem te weinig om twee zetels te veroveren de gemeenteraad. We willen het niet verdoezelen: voor een Groene ploeg met zoveel pit en inzet, kwam dit hard aan. Ook voor Sven Cools, ons gemeenteraadslid. Het vele werk (en uren) in de gemeenteraad op de schouders van 1 verkozene, dat is zwaar en soms ook ‘eenzaam’. Dus hadden we Sven van harte een soulmate gegund in de gemeenteraad. Vooral omdat hij in de voorbije 6 jaar verschrikkelijk hard gewerkt heeft in de raad. Vanuit de oppositie kreeg hij de meerderheid achter de invoering van de fietsstraten, achter het toetreden tot de statiegeldalliantie, achter een bezwaarschrift tegen de verlegging van de schietstand in Ruisbroek richting Boom,….
Zijn constructieve houding in de raad en de commissies trok de aandacht van de huidige coalitie en zij besloten om Groen Boom uit te nodigen om te praten over een mogelijk coalitiedeelname.

Het hoofd.

Groen is naar de kiezer gestapt met een uitgebreid en concreet plan voor onze gemeente. We stelden een programma samen in 62 punten met voorstellen op alle domeinen van het gemeentebeleid.
Na vele uren onderhandelen en discussiëren met N-VA en CD&V komen we tot een zeer mooi en ambitieus bestuursakkoord. De aandachtige lezer zal hierin zeer duidelijk heel wat van onze 62 punten terugvinden. Maar ook op andere ideeën en voorstellen hebben we een duidelijk Groen accent kunnen leggen. Inhoudelijk is het bereikte bestuursakkoord dus zeker een programma waar we mee onze schouders kunnen en willen onder zetten.
Onze voorwaarden om met N-VA en CD&V in zee te gaan zijn niet enkel op inhoud gebaseerd. We willen dit enkel doen als we ook zichtbaar en betekenisvol kunnen mee besturen. Dit betekent voor ons een duidelijk en inhoudelijk schepenmandaat en een afgevaardigde in organen, die zowel voor ons als voor het gemeentebeleid belangrijk zijn. Met name in het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB), in de sociale woonmaatschappij Goed Wonen Rupel en in het bijzonder comité sociale dienst ( BCSD, want het OCMW wordt vanaf deze bestuursperiode anders samengesteld dan voorheen).
De bevoegdheden die voor Groen schepen Sven Cools voorzien zijn, beantwoorden ruimschoots aan onze verwachtingen en doelstellingen. Het zijn stuk voor stuk thema’s waar we als Groenen graag mee een eigen toets aan geven, waarin we duidelijk het verschil kunnen maken en waarmee we ook zichtbaar naar buiten kunnen komen:

  • Leefmilieu, duurzame ontwikkeling en energie
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Wijken, buurtwerking en participatie
  • Inburgering, diversiteit en gelijke kansen

Groen Boom kan in de komende 6 jaar meewerken aan een positief verhaal voor onze gemeente. Sven krijgt de kans om zijn gedrevenheid en talenten ten volle in te zetten, niet langer alleen, maar in een ploeg. Meer Bomenaars zullen Groen leren kennen. Het geeft ons de kans om met een nieuwe impuls en dynamiek nog meer te groeien en te versterken.

Besluit.

Vanuit deze ervaringen en vaststellingen heeft Groen ervoor gekozen om positief te reageren op de uitgestoken hand van N-VA en CD&V. We zijn een politieke partij die als doelstelling heeft mee beleid te voeren. Ons politieke hart en hoofd zegt ons dat we deze kans moeten grijpen. De sprong durven wagen, ook dat is aan politiek doen. Aan de kant blijven staan, kritisch toekijken en commentaar geven, dat is niet de essentie van Groen. Maar wel het sociaal, progressief en ecologisch karakter van een bestuursploeg versterken. Onze 918 kiezers in Boom rekenen daar op.
Wij rekenen bijgevolg ook op jullie steun om dit in de komende zes jaar te kunnen waarmaken. Om vlot te kunnen werken in deze nieuwe situatie en opdat Sven vanuit Groen de klus niet allen moet klaren, zal de partijwerking moeten reorganiseren, uitbreiden en intensiever worden. Ook gaan we actief op zoek naar Boomse Groenen die Sven kunnen helpen met concrete dossiers. Zet er mee je schouders onder en kom de ploeg versterken. Elke bijdrage is welkom, elk idee is waardevol, iedere aanwezigheid steekt een riem onder het hart.