GROEN ZOEKT NAAR OPLOSSING VOOR BUSTERMINAL

01 Maart 2018

GROEN ZOEKT NAAR OPLOSSING VOOR BUSTERMINAL

Groen stemde in de gemeenteraad  tegen de verhuis van de bushalte van de H. Spillemaeckersstraat naar boven op de brug.  Daar hebben we goeie redenen voor:

 

 

De kerntaak van het openbaar vervoer is reizigers comfortabel van en naar hun bestemming brengen, liefst vlakbij en zonder trappen. Haltes moeten bij de markt blijven, maar de noodzakelijke terminusactiviteiten kunnen ervan losgekoppeld worden .
We begrijpen de verzuchtingen van de inwoners en handelaars in de buurt van H. Spillemaeckersstraat zeer goed. Maar er is een goedkoper, beter en voor de hand liggend alternatief. Aan het station is er al een busterminal. ?Het leegstaand stationsgebouw kan je benutten als wacht- en sanitaire voorziening? En bovendien zou het een behoorlijke meerwaarde betekenen in de uitbouw van het openbaar vervoer in onze regio. Zeker nu er meer treinen (ook in het weekend!) in Boom stoppen, is een goede aansluiting van bus en trein erg aantrekkelijk. In het verkiezingspro-gramma van 2012 pleitte Groen al voor een rechtstreekse aansluiting voor bussen naast het spoor, van de N177 naar het station. 
Een terminal op de brug, dat is voor Groen geen goed idee. Dat is minder toegankelijk, er is weinig sociale controle en dus meer kans op overlast. Het is verkeersonveilig. Bovendien hypothekeert  deze optie de realisatie van een goed op mekaar aansluitend netwerk van openbaar vervoer. 
Ook op de wijkraad van Boom Centrum in mei 2017 uitten verschillende aanwezigen hun bedenkingen bij een mogelijke verhuis. Groen Boom wil dat de gemeente meer tijd en inspanningen levert om samen met de gemeenteraad, bewoners en gebruikers aan de slag te gaan voor een beter alternatief. 

#hetkananders

 

 ?  ?