GROENE STAPSTENEN IN BOOM

10 Juli 2017

GROENE STAPSTENEN IN BOOM

Deze verbindingen zijn uiterst belangrijk voor fauna en flora. Het zijn als het ware voor plant- en diersoorten om zich veilig te verplaatsen. Zo verhogen ze de biodiversiteit. Maar deze groene stapstenen zijn ook belangrijk voor de Bomenaars. Een recente studie van het Europees Instituut voor Milieubeleid (IEEP) toont aan dat contact met natuur in de buurt een bijzonder positieve impact heeft op onze gezondheid.  En last but not least: deze groene aders helpen bij het verwerken van het fijn stof, stikstofoxyde en CO2. Niet onbelangrijk met de A12, één van de drukste wegen van Vlaanderen, in de directe buurt.   

Boom was ooit een groene gemeente waar de groengebieden sterk met mekaar in verbinding stonden. stapstenen

Vandaag zijn heel wat van deze groengebieden opgeofferd voor verkavelingen, industrie of andere bebouwing. Ook het aantal bomen in onze gemeente daalde de laatste decennia fors.  Maar, het tij kan keren. 
Verspreid in de gemeente moeten de nog beschikbare open ruimten maximaal 'vergroenen' en toegankelijk worden voor de buurt. Ook het  speelweefsel kan hierdoor ook in kaart worden gebracht, zodat Boom opnieuw aantrekkelijk wordt voor jonge gezinnen en kinderen. Speelweefsel is een netwerk van verbindingen tussen speelplekken, maar ook tussen en met bibliotheek en scholen, die veilig en aantrekkelijk zijn voor kinderen.

Op het plan hieronder leggen we uit hoe Groen Boom deze stapstenen ziet.
Groen Boom is niet tegen project-ontwikkelaars, maar ze moeten ook actief betrokken worden bij de ontwikkeling van groene open ruimten. Toekomstige investeerders moeten bijdragen in de ontwikkeling van groengebieden. Hierdoor wordt een win-win gerealiseerd. De gemeente en haar inwoners krijgen een fraaiere en gezondere leefomgeving, de investeerders krijgen een meerwaarde op hun investering. Bekijk hier het gedetailleerde plan

stapstenenplan van Groen Boom ?

 

BIJLAGEN:
publicatie_stapstenen-web.pdf