Komt er een opvangcentrum in Boom?

06 November 2021

Komt er een opvangcentrum in Boom?

Groen Boom en CD&V reageren op polariserende pamflet van NVA Vrijdag 29 oktober 2021 kregen burgemeester Jeroen Baert (NVA) en schepen Tom de Wandelaere (CD&V) een telefoon van Staatssecretaris Sammy Madhi met de boodschap dat er beslist werd een tijdelijk asielcentrum te vestigen in het voormalige Financiëngebouw aan het Van Cleemputplein in Boom. Het centrum zou uitgebaat worden door het Rode Kruis en zou plaats bieden aan 164 vluchtelingen (waaronder 20 minderjarigen) in afwachting van een definitieve uitspraak over hun procedure.

De manier waarop de beslissing werd meegedeeld was voor het college van Burgemeester en Schepenen (CBS) een onaangename verrassing.  Er werd immers nooit eerder enig overleg gepleegd of afgestemd met de gemeente. Wat we uiteraard ook betreuren.

Ondertussen circuleert het nieuws dat in Boom een asielcentrum zou gevestigd worden. Zowel Groen Boom als CD&V Boom betreuren de manier waarover hier momenteel over gecommuniceerd wordt en geven graag een gezamenlijke reactie.

Wie zijn land moet ontvluchten, doet dat om een reden. Dat die mensen dan ook op een humane en rechtvaardige manier opgevangen moeten worden, is voor ons vanzelfsprekend. Dat er over die opvang grondig nagedacht moet worden, is dat ook. Onze gemeente staat momenteel al onder een enorme druk door tal van sociale uitdagingen. Mogelijk overstijgt een asielcentrum daar nog bovenop de draagkracht van onze gemeente.

Tijdens een gesprek met de staatssecretaris heeft schepen Tom Dewandelaere (CD&V) dan ook die bezorgdheden overgemaakt en hem gewezen op de vele uitdagingen waar we voor staan.

Na het nieuws werd ook meteen actie ondernomen en meer informatie gevraagd aan het kabinet om te bekijken wat dit alles precies betekent, waarom precies voor Boom werd gekozen, of er nog mogelijkheden zijn om dit tegen te houden, ... Dit overleg heeft deze week plaatsgevonden.

Wij hebben er als CD&V en Groen bewust voor gekozen om hier nog niet over te communiceren om zo de gemoederen niet onnodig te verhitten. Het lijkt ons immers niet meer dan logisch dat we ons eerst uitgebreid informeren over het hoe en wat vooraleer uitspraken te doen. Het leek ons evident dat we dit in de schoot van het college verder zouden bespreken en op basis van alle informatie samen zouden bekijken hoe hier mee verder te gaan.

Onze coalitiepartner NVA heeft er echter voor gekozen om dit allemaal niet te doen en zonder enig overleg met het college, het kabinet of het Rode Kruis de vlucht vooruit te nemen en hierover te communiceren. We vinden dit bijzonder jammer om dat dit onnodig het college en onze gemeente onder druk zet en vooral tot ongerustheid leidt en voor polarisatie zorgt.  Daar heeft niemand bij te winnen en het biedt geen oplossing. We vinden het dan ook ontzettend jammer dat dit nu gebeurt.

De ervaring leert ook dat een lokaal bestuur er nooit eerder in geslaagd is om de komst van een asielcentrum te kunnen tegenhouden via juridische procedures of door hard te roepen. Wij kiezen ervoor om op basis van overleg met de bevoegde instanties samen naar een oplossing te zoeken. Wij zullen achter de schermen onze verantwoordelijkheid nemen en verder overleg plegen om tot een échte oplossing te komen.