NAAR EEN MODERNE BIB... NA EEN DOORDACHTE KEUZE

01 Maart 2018

NAAR EEN MODERNE BIB... NA EEN DOORDACHTE KEUZE

  Boom krijgt dan toch een nieuwe bibliotheek in de Windstraat.  Dat het dossier van de verhuis van de bibliotheek door het huidige college slecht is aangepakt is een understatement. Reeds in september wist men dat een verhuis naar de Windstraat tot de mogelijkheden behoorde en had men daar zelfs al de nodige studies naar uitgevoerd. Op geen enkel moment vond men het echter nodig om de gemeenteraad hierover te informeren. Zelfs niet toen het duidelijk werd dat het college geen meerderheid meer had én de steun nodig had van andere partijen in het gemeentebestuur. Men heeft vervolgens getracht om dit dossier op een drafje door de gemeenteraad te krijgen en liet men uitschijnen dat de "oppositie" er alles aan doet om de verhuis van de bibliotheek tegen te houden. Na de goedkeuring rolden de verschillende partijen over elkaar heen in een bedenkelijk schouwspel van profileringsdrang waarbij ieder zich als "redder van de bibliotheek" uitriep. Een applaus is hier echter niet op zijn plaats. Het zou de partijen in de gemeenteraad sieren om een zekere sereniteit aan de dag te leggen want het traject van dit dossier was allesbehalve een mooie vertoning. Het klopt dat we met Groen, onder meer omwille van de kostprijs, het ontbreken van onderzoek naar enkele andere mogelijke alternatieven en vragen bij technische aspecten in het dossier, mee op de rem zijn gaan staan. We wilden een doordachte en verstandige beslissing nemen met aandacht voor nog andere noden die er in onze gemeente zijn. Zoals de Kunstacademie die in een erbarmelijke staat verkeert of het gebrek aan vergader- en feestzalen voor verenigingen en particulieren.

De locatie in de Windstraat blijft, ondanks de bedongen korting, zeer duur en is niet optimaal op vlak van toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Daarnaast is het nog de vraag of er wel voldoende faciliteiten zoals toiletten zijn ingepland. Maar het project dat de bibliothecaris voorstelt, is van zeer belovend. De medewerkers garanderen, nu reeds, een kwalitatieve dienstverlening met aandacht voor specifieke doelgroepen. Ook geloven wij dat de locatie met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de markt en de kaai een positieve ontwikkeling is. In antwoord op onze schriftelijke vragen beloofde Schepen Inge De Ridder dat ze werk zal maken van een alternatieve oplossing voor de Academie, indien de nodige herstellingen niet tijdig klaar zouden zijn tegen volgend schooljaar. Er werd ons ook toegezegd dat onderzocht zal worden of het Feestpaleis tijdelijk terug open kan gesteld worden voor particulieren. Met dat toekomstperspectief en in de overtuiging dat een kwalitatieve bibliotheek broodnodig is hebben we de verhuis naar de locatie in de Windstraat mee goedgekeurd.