Nieuwe interessante studie over A12 verschenen

08 Maart 2021

Nieuwe interessante studie over A12 verschenen

bArt Van den Bossche, een architect uit Wilrijk, heeft opnieuw een studie over de A12 gepubliceerd. Ditmaal beperkt hij zich niet tot het gedeelte Wilrijk, maar doet hij boeiende voorstellen voor de A12 van Boom tot Antwerpen. Je kan de studie hier downloaden. Zeker de moeite om door te lezen en je te laten inspireren!  

Al jaren streeft Groen ernaar om de omgeving van de A12 leefbaarder te maken. Met acties van Groen Regio zoals een picknick bovenop de A12 en een “oversteekactie” in Aartselaar, met persconferenties en persmededelingen, door in 2016 het dossier “Wakker van de A12” te publiceren, enzovoorts. Ook voor A12 aan de Rupeltunnelmond deden we op facebook al concrete voorstellen

Maar met veel aandacht volgden we  in 2015 ook architect bArt Van den Bossche, die in zijn voorstel “Zonder de Brug”  een pleidooi hield om de A12-brug in Wilrijk te vervangen door tunnels. Dit voorstel zit nu ook vervat in zijn nieuwe studie.

Ondertussen is al heel wat veranderd op de A12: aan de kruispunten van Aartselaar zijn is een rijvakken bijgekomen, de frequentie van de verkeerlichten werd meermalen aangepast en uitgetest en het snelheidsregime is op verschillende plaatsen aangepast. Maar er moet nog veel meer gebeuren om de negatieve invloed van het autoverkeer te reduceren en om, daar waar de A12 woonkernen splijt, de baan te overkappen. In zijn studie doet bArt Van den Bossche hierrond erg interessante voorstellen.