open brief aan de provincie over de kleiputten in Rumst

20 September 2018

open brief aan de provincie over de kleiputten in Rumst

Groen Boom volgt met argusogen het co-creatieproces van de provincie voor de kleiputten in Terhagen. Na wat we op de 2de bijeenkomst van 19 september 2018 meemaakten, konden we niet ander dan een open brief schrijven naar de provinciale overheid. Lees u even mee?

Open brief aan de provinciale overheid.

Wordt participatietraject Schorre 2 een maat voor niets?

Groen Boom maakt zich zorgen over het lopende participatietraject over de sanering en nabestemming van het deelgebied Schorre 2 (tussen Boom Bosstraat en Terhagen/Rumst).
Op de 2de participatie bijeenkomst gisterenavond bleek eens te meer dat belangrijke en inhoudelijk relevante informatie ivm de verplichte en wenselijke sanering, bewust of onbewust, werd achtergehouden. Goed geïnformeerde buurtbewoners stellen vast dat bepaalde informatie gewijzigd of onvolledig is. Ook Sven Cools, Groen raadslid in Boom, moet vaststellen dat er verschillen zijn met de toelichting die gegeven werd op een speciaal daartoe ingerichte commissie grondgebiedzaken. Vooral over het aantal te saneren ha en te ontbossen gebied slaagt de Provincie er niet in om duidelijk te communiceren. Zinvolle inspraak wordt wel heel moeilijk als iedereen rond de tafel over verschillende basisinformatie beschikt.
Bovendien bleek het gemeentebestuur van Rumst op deze avond een publiek forum te krijgen om hun kaderplan voor dit gebied aan de aanwezigen voor te stellen terwijl eenzelfde vraag vanwege een bewonersgroep geweigerd werd. Is dit dan burgerparticipatie?
Als dan ook nog eens wordt aangegeven dat er ‘mensen’ zijn die nog ideeën op de website hebben meegegeven en dat deze evenwaardig zullen worden meegenomen dan wat er op de participatievergaderingen overlegd is, voelen de ruim 80 aanwezigen zich behoorlijk in de wind gezet. Zij maken zich 3 avonden van 18 tot 22 uur vrij om zich in dit participatietraject te engageren terwijl het blijkbaar evenwaardig is als je even jouw idee op de website post. Toevallig of niet blijken er ideeën op deze wijze terug binnen te komen die in de eerste participatievergadering zo goed als unaniem als ongewild waren aangegeven.
Wij maken ons dus ernstige zorgen. Is de inspanning van deze ruim 80 geëngageerde en betrokken burgers een maat voor niets aan het worden?
Het is maar de vraag of de uitspraak dat ‘het finaal de politiek is die zal beslissen’ een geruststellende of een zorgwekkende boodschap is…..?
Groen-Boom
20.09.2018